Menu

นักศึกษาระดับปริญญาโทของภาควิชาร่วมงานประชุมวิชาการ Thailand-International Metallurgy Conference ครั้งที่ 10

0 Comments


นักศึกษาระดับปริญญาโทของภาควิชาร่วมงานประชุมวิชาการ

Thailand-International Metallurgy Conference ครั้งที่ 10

นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Thailand-International Metallurgy Conference ครั้งที่ 10 เพื่อแสดงผลงานหัวข้อวิจัยในด้านวิศวกรรมการเชื่อม

Leave a Reply