Menu

ขอเชิญศิษย์เก่า IP , WdET และ WDT ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์และแสดงมุทิตาจิตแก่คณาจารย์

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ขอเชิญศิษย์เก่า IP , WdET และ WDT ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์และแสดงมุทิตาจิตแก่คณาจารย์ ตามวันและเวลาดังรายละเอียด ขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกรุ่นทุกสาขาที่เข้าร่วมงานครับ #ปล.โอนเงินแล้วโปรดส่งสลิปการโอนและแจ้งชื่อ-สกุลและรุ่นด้วยนะครับ#

Read More

ประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561

Read More

พิธีทำบุญแผนกประจำปี 2561

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม เรียนเชิญ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครู อาจารย์เพื่อน พี่ และน้อง ที่รักทุกท่าน ร่วมงานทำบุญแผนก วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ครับ

Read More

ขบวนวิชา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/60

คลิ๊กเลย ขบวนวิชา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/60

Read More

ปฏิทินการศึกษา 2/2560

คลิ๊ก ปฏิทินการศึกษา 2/2560

Read More

กำหนดการลงทะเบียน 2/2560

ตารางเวลาการลงทะเบียนและชำระเงิน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

Read More

แบบสำรวจการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

ขอความร่วมมือนักศึกษา WDT และ WDET ทุกชั้นปี เข้าประเมินตนเองสำหรับความรู้ที่ได้รับจากรายวิชาที่ศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีการเชื่อม (WDT) และ หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม WDET ประจำปีการศึกษา 2560 โดยแต่ละคนสามารถประเมินตนเองได้มากกว่าหนึ่งรายวิชา ภาควิชาขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ คลิ๊กเพื่อทำแบบสำรวจ หลักสูตรเทคโนโลยีการเชื่อม (WDT) คลิ๊กเพื่อทำแบบสำรวจ หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (WDET)

Read More

ประเมินการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

ประเมินการสอน นักศึกษาสามารถเข้าประเมินการสอน ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง 12 ธันวาคม 2560 เข้าสู่ระบบประเมินการสอน

Read More

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านของภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ประจำปีการศึกษา 2559 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเชื่อม

Read More