Menu

พิธีทำบุญแผนกประจำปี 2561

0 Comments


ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

เรียนเชิญ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครู อาจารย์เพื่อน พี่ และน้อง ที่รักทุกท่าน

ร่วมงานทำบุญแผนก วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ครับ

Leave a Reply