Menu

Day: August 29, 2017

วันไหว้ครู…ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

วันไหว้ครู…ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อมจัดพิธีไหว้ครู

โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์ของภาควิชาร่วมงาน

เพื่อแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ในภาควิชา

Day: August 29, 2017

นศ. มจพ. ทีมหุ่นยนต์กู้ภัยเจ๋ง! คว้า 2 รางวัลระดับโลก

นศ. มจพ. ทีมหุ่นยนต์กู้ภัยเจ๋ง! คว้า 2 รางวัลระดับโลก

โดยมีนักศึกษาของภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือมร่วมทีมในครั้งนี้ด้วยคือ
นายธนวัฒน์ พงศธรพิศุทธิ์
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (WdET)
ขอแสดงความยินดีครับ