Menu

วันไหว้ครู…ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

0 Comments


วันไหว้ครู…ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อมจัดพิธีไหว้ครู

โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์ของภาควิชาร่วมงาน

เพื่อแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ในภาควิชา

Leave a Reply