Menu

นศ. มจพ. ทีมหุ่นยนต์กู้ภัยเจ๋ง! คว้า 2 รางวัลระดับโลก

0 Comments


นศ. มจพ. ทีมหุ่นยนต์กู้ภัยเจ๋ง! คว้า 2 รางวัลระดับโลก

โดยมีนักศึกษาของภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือมร่วมทีมในครั้งนี้ด้วยคือ
นายธนวัฒน์ พงศธรพิศุทธิ์
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (WdET)
ขอแสดงความยินดีครับ

Leave a Reply