Menu

การจัดทำศูนย์องค์ความรู้ ด้านการพัฒนาและรักษามาตรฐานการผลิตค้อนฉีกอ้อย

0 Comments


การเพิ่มความต้านทานการเสื่อมสภาพของชั้นผิวพอกแข็งบนค้อนฉีกอ้อย

Shredder/Fibrizor hammers

การจัดทำศูนย์องค์ความรู้ ด้านการพัฒนาและรักษามาตรฐานการผลิตค้อนฉีกอ้อย

Leave a Reply