Menu

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แจกหน้ากากอนามัย😷😷 ‼️‼️ฟรี‼️‼️

0 Comments


ประกาศ 📣📣📣📣📣📣📣
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แจกหน้ากากอนามัย😷😷 ‼️‼️ฟรี‼️‼️
สำหรับนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยทุกคน โดยกำหนดให้ตัวแทนห้อง
นำใบลงทะเบียนมาติดต่อขอรับหน้ากากอนามัยได้ที่งานกิจการนักศึกษา
ในระหว่างวันที่ 18 – 21 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร อาคาร 63 ชั้น 3
🎈🎈🎈Downloadใบลงทะเบียนได้ที่ 👉👉👉👇👇👇👇👉👉👉https://drive.google.com/file/d/1BnBfUdGcWnPxxY4ZGulhiidT8tX2pIrs/view?usp=sharing

Leave a Reply