Menu

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม รู้หรือไม่ ?

0 Comments


ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม รู้หรือไม่ ?
ท่านอาจารย์นคร แสงอ่อน ผู้เชี่ยวชาญด้านงานระบบท่ออุตสาหกรรม อาจารย์ของพวกเรา ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบริการสังคม” ประจำปี 2559 ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Leave a Reply